Wuběr rěčow:

Mejustajenje a mjetanje

Kaž kóžde lěto wot 1993 su so tež lětsa zaso pilni pomocnicy, mjez nimi tež młodostni do lěsa po hałužki za rankuwiće podali. Dwaj dnjej do Wałpory wijemy ranku za meju. Młódše a starše žony a holcy nawichu 10 metrowsku girlandu a rjany wěnc. Wotežki měješe Krysztian Kovacz kruće w rukomaj. Tak móžachmy  30. hapryleje meju stajić. Tójšto młódšich muži zdokonja to pod wustojny, wjelelětnym nawodom Tadeja Wenki.  Hdyž běchu wšitke dźěła zdźěłane, zhromadźichu so wjesnjenjo, zo bychu  serbski kěrluš a te deum zaspěwali.

Wosebje po chodojtypalenju, prěnju nóc stražowachu naši mužojo a někotre žónske meju hač do ranja. Tak nam ju nichtó njepodrěza, meja steješe jako pycha při wjesnym haće hač do 20. róžownika.

Potom so k mejemjetanju zaso zetkachmy. Nětko běchu dźěći na rjedźe: hólcy běžachu po wjeršk. Dobyćer - mejski kral Clemens Bobka - wuzwoli sej za swoju kralownu Weroniku Juršec. Wona, Milena a Cäcilia běchu  so k tomu našu rjanu serbsku wuslěkanu drastu zwoblěkali. Swjedźeński ćah, na čole mejski kral, za nim pory dźěći a dorosćenych ćehnješe nimo hata do žurle Křesćanskeho kubłanskeho skutka (CSB). Hač do nocy rejowaše so ke štučkam kapały a hudźbje diskoteki.

Na tutym městnje tež raz wutrobny dźak Hance Šwejdźinej, kotraž je hižo wjele lět zamołwita za mejske reje w Miłoćicach!

 

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.