Sprachwahl:

Miltitzer Frösche sind unterwegs

Pjatk tydźenja wulećachu sej „Miłočanske žaby“ na wulět do Čěskeho Harrachova. Tajke wulěty maja tu tradiciju. Lětdźesatk nimale jězdźachmy z wosobowymi awtami a lětsa nětko druhi raz z Krječmarjec busom. Monika bě wšo derje spřihotowała. Tak bórze po dwěmaj popołdnju wosomapołsta ludźi – mjez nimi wjace hač dwaceći dźěći ! (Haj, Miłočenjo su pilni a spochi rostu) – wotjědźe a po 4 hodźinach wosrjedź Harrachova před hotelom zasta. Słódna wječer a wječorne rozhladowanje po hórskim wočerstwjenišću ze swětoznatym skakanišćom  a wězo po słódnym piwičku podachmy so k nócnemu měrej. Čakaše dźě na wšěch napinaca sobota.

Po bohatej snědani podachmy so k liftej a „zalězechmy“ tak na wjeršk „Čertoweje hory“. Tam z jězdźenku dobyty kofej abo druhi napoj wulaptachmy, prěnje a bohudźak tón dźeń poslednje dešćowe kapki zahnachmy. Rozdźělichmy so do třoch skupin, kotrež nětko po ponošku rozdźělne zdalenosće přeměrichu, zo bychu so pózdnje popołdnjo zaso w hotelu zetkali a dźeń „wuhódnoćili“. Klibory wjetšinje z nas znajmjeńša tři dny dołho z napinanja bolachu. Dźěćina wšak nas podpěraše, trjebaše pak tež  najwšelakorišu pozbudźowacu  motiwaciju, přetož bjez mozlow njebě cyle wotešło. Wšitcy pak běchmy sej dožiwjenja nasrěbali a hłódne brjuchi naběhali. Bohata wječer a zdobna zabawa rjany dźeń skrónowa.

Njedźelu po snědani podachmy so wšitcy do Božehu domu kemši, hdźež serbski kěrluš „Miłosćiwa zhladuj na nas.“ Na kóncu zaspěwachmy. Rjane dopołdniše słónco nas přewodźeše potom k wobjedu. Z dypkom w dwěmaj steješe Krječmarjec bus zaso před hotelom a tak podachmy so na dompuć, kotryž bjeze stratow nas do Miłoćic dowjeze.

Dźak prajić chcemy  Chelnjanskemu Krječmarjec wozydłownišću za wobhladniwu jězbu tam a sem.

Wječor so potom  - pola Wjenkec  tónkróc – při kołbasce, piwku abo winku  zetkachmy a tak so rjany kónc tydźenja skónči. Dźakować chcemy so knjenje Monice Bulankowej za prócu , kiž je sej zaso činiła a jej přiznać, zo to wulkotnje dokonja. Zapłać Bóh jej za to.

                                                                                              Achim Kowar

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.