Wuběr rěčow:

Wjesnjanosća

Z lěta 1839 běchu Miłoćicy samostatna politiska gmejna. Z protokoloweje knihi gmejny Miłoćicy wot 1839 do 1956 su nam sćěhowace wosoby znate:

lětogmejnski předstejićel     starski muž
lěto

gmejnski předstejićel

starski muž
1839Michał Pětranc, 
połlenik čo. 2
Pětr Kućank, 
połlenik čo. 18
1840Jakub Dučman,
bur čo. 4
Pětr Kućank
1851Mikławš Kral, 
połlenik čo. 1
Mikławš Kokla,
połlenik čo. 19/2
1857Jakub Šołta, połlenik, Herbska grychtaMikławš Kokla
1862Mikławš Brusk, wobydlerMikławš Kral, kubler
1870Michał MětkaMikławš Kral
1874Jakub PětrancMikławš Kral I.
1881Michał WornačMikławš Kral
1886Michał Wornač, kublerJakub Brusk, kubler
1904Mikławš Pjech, kublerPětr Nowottny, kubler
1916Mikławš PjechPětr Nowottny
1920Mikławš PjechPětr Nowottny
1924Jakub WornačJurij Pjetaš, młynk
1929Michał Šěrak, hospodarJurij Pól,
kowarski mištr
1933 do 1938Michał ŠěrakJurij Wočka, hospodar
1946Beno PólJurij Šěrc
1951Hans Šnajder, CDU
1953Alfred Brettschneider

 

 

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.