Wuběr rěčow:

Historiski zapis wsow a městow Sakskeje

 1. połoženje: wokrjes Kamjenc, sewjerowuchodnje Halštrowa
 2. wustawowe poměry: wjesf, Lg.; -
 3. forma wsy a honow, wulkosć: hasowa wjes, šlebjerdowe hona 113 ha (1900)
 4. ličba wobydlerjow:

  • 1600: 7 besessene Mannen
  • 1777: 5 besessene Mannen, 6 chěžkarjow
  • 1834: 54
  • 1871: 59
  • 1885: 69 Serbja
  • 1890: 78
  • 1900: 65 Serbja
  • 1910: 58
  • 1925: 79
  • 1939: 67
  • 1946: 101 wobydlerjow

 5. přisłušnosć zarjadniskim cyłkam:

  • 1777 Budyski wokrjes
  • 1843 Lg.wobwod Budyšin
  • 1856 Hamtske sudnistwowy wobwod Kamjenc
  • 1875 Hamtske hejtmanstwo Kamjenc

 6. přisłušnosć k wobsydstwu ležownosćow: 1600 a 1777 Klóštr Marijina hwězda
 7. cyrkwinska  organizacija: romsko-katolska zdawna  do Chrósćic zafarowana
 8. historiske dopokazy wjesneho mjena:

  • serbsce Wěteńca, Wethenitz
  • Wiednitz 1374
  • Wickenicz 1393
  • Wittnitz 1721
  • Dürrwicknitz 1777

žórło: Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen bearbeitet von Karlheinz Blaschke, 1957 Leipzig

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.